Beneficii

În cadrul programului de rezidențe, artiștii beneficiază din partea Fundației Art Encounters de:

  • cazare în Timișoara (pentru artist și un însoțitor);
  • per diem, echivalentul a 450 lei pe săptămână;
  • atelier de lucru;
  • asistență tehnică în cazul producțiilor care necesită acest lucru;
  • acoperirea costului de producție în funcție de proiectul propus până la maxim 4000 lei;
  • întâlniri cu artiști, curatori și istorici de artă în funcție de proiectul propus și de interesul fiecărui artist;
  • posibilitatea (dar nu obligația) de a prezenta public proiectul propus sau activitatea artistică anterioară în cadrul unui artist talk;
  • sprijin logistic pentru organizarea unei expoziții în Timișoara, în cazul în care se dorește acest lucru.
Calendar
Beneficii
Procesul de aplicare şi selecţie
Rezultatele selecţiei